DANE FIRM ODBIERAJACYCH ODPADY

Podmiot odbierający odpady komunalne 
Sanit-Trans Sp. z  o. o., Międzyrzecze Górne 383, 43 392 Międzyrzecze Górne
tel. 33 815-79-74 wew. 21, 30

Podmiot przyjmujący odpady komunalne w PSZOK, zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Sternat Marek, ul. Pańska 39, 43-330 Stara Wieś
tel. 501-089-608, 501-611-447
- Adres punktu zbierania: ul. Więźniów Oświęcimia 54, 43-330 Wilamowice

Miejsca zagospodarowania odpadów odebranych w 2023 roku
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
- FCC Śląsk Sp. z o.o. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów, ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze
- Prezero Recycling Południe Sp. z o.o., ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów,
- Instalacja Przetwarzania Odpadów Sp. z o.o., ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim
- Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów FCC Podkarpacie Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg
- Agencja Komunalna Sp. z o.o., ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze

2. Bioodpady stanowiących odpady komunalne:
- Agencja Komunalna Sp. z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami, ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze
- FCC Śląsk Sp. z o.o. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów, ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze
- BEST-EKO Sp. z o.o., ul. Rycerska 101, 44-251 Rybnik

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
- Cofinco Poland Sp. z o.o., ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój
- Instalacja Przetwarzania Odpadów Sp. z o.o., ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim
- Hossa Sp. z o.o., ul. O. Kolberga 65, 44-251 Rybnik
- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Zakład Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o., 27-100 Iłża
- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Fabryczna 41, 05-660 Warka
-  Prezero Recycling Południe Sp. z o.o., ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., ul. Grenadierów 21, 41-216 Sosnowiec, 
- Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, bez nadanej nazwy ulicy, 47-126 Kielcza
- PKW Górna Odra Sp. z o.o. Składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie, ul. Dworcowa, 47- 451 Tworków
- IT.O.Ś Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipiu Śląskim, ul. Cegielniana 22, 42-700 Lipie Śląskie
- Agencja Komunalna Sp. z o.o., ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze
- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Pocieszka", ul. Pocieszka, 28-200 Staszów.