„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach”

Kanalizacja

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach”

W ramach zadania wykonano 1 115m sieci wodociągowej f110 PVC oraz 133 m rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej f200 PVC. Przedmiotowa inwestycja wynika z zagęszczenia nowopowstałych budynków mieszkalnych w rejonie ulic Oświęcimskiej i Wiela w Dankowicach.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wykonawca: Zakład Instalacyjny KAZMAR Tomasz Smyrak, Roczyny - ul. Szkolna 37, 34-120 Andrychów

Wartość zadania: 410 220,00 zł 

Foto