Projekt "Sztuka i Architektura"

Sztuka

Projekt "Sztuka i Architektura" jest współfinansowany z programu INTERREG V-A Czechy - Polska, sygn. 11_16_11, numer rejestracyjny projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0003049.
Jest to projekt typu A, czyli wspólnie realizowany projekt, którego partnerem wiodącym jest miasto Wilamowice a drugim prartnerem Miasto Frydlant Nad Ostavicą.

Celem projektu jest stworzenie nowych miejsc turystycznych i renowacja zabytkowych kapliczek, co przyciągnie więcej turystów do Wilamowic  i Frýdlantu nad Ostravicí i zachęci ich do dłuższego pobytu na granicy.
Dzięki transgranicznej współpracy partnerów atrakcyjność Wilamowic została podniesiona poprzez renowację kaplic oraz Frýdlant nad Ostravicí, gdzie powstała plenerowa galeria emalii, wspólne działania promocyjne skierowane do turystów i mieszkańców zostały wykonane.

Projekt realizowany przez obu partnerów rozwiązuje lokalne i regionalne problemy. Lokalnym problemem w przypadku Wilamowic  jest niszczenie kapliczek pod wpływem warunków atmosferycznych i upływu czasu.
W przypadku Frýdlantu jest to rozbudowa atrakcji kulturalnych dla mieszkańców, ale także dla turystów odwiedzających to miasto.
Realizacja projektu zatrzyma proces niszczenia kapliczek, przywróci im pierwotny wygląd, a jednocześnie zachowa historyczny charakter.
We Frýdlancie na ulicy powstanie emaliowana galeria, która upamiętni dziedzictwo kulturowe miasta. Zwróci uwagę na unikalną kulturę obu miast i przyciągnie zainteresowanie okolicznych mieszkańców oraz nowych turystów,
którzy zostaną na dłużej w naszym regionie.